Haz 13, 2017
841 Görünümler
Narsistik(Özsever)Kişilik Bozukluğu için yorumlar kapalı

Narsistik(Özsever)Kişilik Bozukluğu

Yazan

Narsistik(Özsever)Kişilik Bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar benlik değeri aşırı abartılmış,sürekli beğenilme ihtiyacı olan, başkalarının yaşattıklarına ve yaşadıklarına duyarsız kalan, sürekli olarak kendini ön plana çıkarmak isteyen,karşısındaki kişinin yerine kendisini koyamayan ve empati yapamayan insanlardır.Eleştirilmeye tahammül edemezler ve ufak bir stres karşısında öfke,depresyon yada kısa psikotik ataklar geçirmeye yatkındırlar.

NARSİSTİK (ÖZSEVER) KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ
• Kendisinin çok önemli olduğunu düşünmek
• Sürekli olarak sınırsız güzellik, zeka, güç veya kusursuz sevgi üzerine kafa yormak
• Her zaman beğenilmek istemek
• Kendinin eşi bulunmaz biri olduğunu düşünmek
• Kendinin kayırılacak biri olduğunu ve hak kazandığını düşünmek
• Başkalarını kendi çıkarları için kullanmak
• Başka insanların duygularını anlamada isteksiz kalmak, empati yapamamak
• Başkalarını kıskanmak ya da başkalarının onu kıskandığını düşünmek
• Kendini beğenmiş ve küstah bir kişiliğe sahip olmak

Narsistik (Özsever) Kişilik Bozukluğunun Belirli Bilişsel Profilleri:

Kendilerine Bakışları: Kendilerini eleştirenlerin üstünde, prens yada prenses gibi tek ve özel görürler. Özel bir statüleri olduğuna inanırlar. Farklı muameleyi hak ettiklerini düşünürler.
Diğerlerine Bakışları: Diğer insanları kendilerinden daha çirkin, daha az zeki, daha başarısız, daha yeteneksiz görürler. Onların kendilerine hizmet etme durumunda olduklarını düşünürler. Kendilerini normal insanlara yönelik kuralların üzerinde gördükleri için onların yaptığı her şey doğrudur. Antisosyal kişilik gibi kurallardan kuşku duymazlar, ancak kendilerini bunlardan muaf tutarlar kendilerini toplumun bir parçası görmekle beraber bu parça en üsttedir.
Temel Şemaları: “Herkesten çok farklıyım. Herkes bana hayran olmalı ve hizmet etmeli. Bunu sırf ben olduğum için hak ediyorum.” Bu önemli farklılık bir üstünlük yada yoksunlukla ilişkili olabilir.
İşlevsel Olmayan İnançları: “Diğerleri benim özel statümün farkına varmazlarsa cezalandırılmalıdırlar.” “Eğer üstün statümü sürdüreceksem diğerlerinin bana itaat etmelerini beklemeliyim.”
Stratejileri: Temel stratejileri kendi kişisel etkinlik alanlarını genişletmek ve üstün statülerini sürdürmek üzere oluşmuştur. Ün, para, güç, mal, mülk ve prestij peşindedirler. Her zaman üstünlüklerini göstermek ve kabullendirmek için uğraşırlar.
Tipik Davranışları: Kendileriyle eşit statüde ısrar eden biriyle rekabet ederler. Amaçlarına ulaşmak için manipülatif stratejilere baş vururlar.
Duyguları: Temel duyguları, diğer insanlardan bekledikleri hayranlığı ve saygıyı görmezlerse kızgınlıktır. Eğer stratejileri işe yaramazsa depresyona girebilirler.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedenleri
Narsistik kişilik bozukluğu nedenlerine psikodinamik modeller daha fazla ağırlık vermektedir. Bütün çocuklar bir dönem tüm dünyanın kendilerine bağlı olduğunu düşündükleri ilkel bir muhteşemlik duygusu döneminden geçerler. Sağlıklı bir gelişim için anne babalar çocuğun muhteşemlik davranışlarını yansıtmalıdır. Bu durum çocukların muhteşemlik duygularını törpüleyecek, yaşam gerçekliğini görmelerini kolaylaştıracak, normal düzeyde benlik güveni ve benlik değeri geliştirmelerini sağlayacaktır. Ebeveynlerin çocuğa empatiden yoksun, ihmalkâr ve aşağılayıcı yaklaşımlarının da narsistik kişilik bozukluğu eğilimini arttırdığı bilinmektedir.

Narsistik Kişilik Bozukluğunun Tedavisi
Bu bozukluk kronikleşme eğilimi gösterdiğinden, tedavi oldukça zor olmaktadır. Tedavideki amaç benlik saygısının korunması şeklinde olmaktadır. Tedavi sırasında gerçek benliğe erişilmeden, yapay benlik üzerinde çalışmak sonuçsuz kalacaktır. Terapistler gerçek ve yapay benlik ile birlikte çalışmalıdır.

Makale Etiketleri:
· · ·
Makale Kategorileri:
Sağlık ve Güzellik

Yoruma kapalı.